2016 – 2017

Zpráva o činnosti 2017

Mezi nejlepšími v ČR aneb čeho jsme dosáhli a co bude dál

     21.5.2017

     Šachová sezóna 2016/2017 se zapsala zlatým písmem do šachového dění na Novohradsku. Šachový oddíl Hraničář Horní Stropnice dosáhl úspěchů, se kterými se nemohou pochlubit ani v několikanásobně větších místech v celé naší vlasti.

     Než vyjmenuji dosažené posty, musím upozornit na dvě šachové zvláštnosti. V šachových soutěžích mohou mladší hráči hrát v kterékoliv vyšší kategorii (sám jsem několikrát zažil to zvláštní napětí, když je váš soupeř skoro o šedesát let mladší a hraje skvěle). Druhá se týká našeho šachového oddílu. Snažíme se, aby v každém našem družstvu hrající šachový turnaj, který je určen pro dospělé, hrálo nejméně čtyřicet až padesát procent našich hráčů do osmnácti let věku.

     Naše šachová mládež vybojovala Extraligu dorostu. Jedná se o nejvyšší mládežnickou šachovou soutěž v České republice! V našem družstvu hraje i mistr České republiky pro rok 2017 v kategorii hoši do šestnácti let Matyáš Zeman z Vitína. Matyáš má svého osobního trenéra pana Adolfa Lacinu, který vypomáhá trenérsky i našemu mládežnickému družstvu.

     Družstvo Horní Stropnice A postoupilo do druhé ligy, což je třetí nejvyšší šachová soutěž (dospělých) v České republice (extraliga, 1. liga a 2. liga). Družstvo Horní Stropnice B může hrát v sezóně 2017/2018 druhou nejvyšší krajskou šachovou soutěž – druhou divizi. V nejnižší krajské šachové soutěži – třetí divizi – bude hrát šachové družstvo Horní Stropnice C.

     Z jednotlivců si domů přivezly medaile Lucie Rolinková (dvě zlaté, krajská přebornice pro rok 2017 v praktickém i rapid šachu) a Adéla Rolinková (stříbrnou za druhé místo v krajském finále 2017 v rapid šachu). Medaile získali i další naši hráči, ale z důvodu úspornosti se v tomto případě zmiňuji pouze o šachové mládeži z Novohradska.

     Všechny tyto úspěchy nejsou náhoda. V prvé řadě je to šachové umění a zájem o šachovou hru našich mladých hráčů (vyjmenovávám pouze hráče do osmnácti let věku v abecedním pořadí, kteří jsou členy našeho oddílu nebo šachových kroužků v Horní Stropnici a na Nových Hradech; hostujícím mladým šachistům se omlouvám) – Bauer Jáchym, Bauer Václav, Bauer Vojtěch, Blaho Lukáš, Blahová Eva, Boháč Jan, Červ Matěj, Janeček Tadeáš, Kolesnik Valentin, Kotál Václav, Kotál Vít, Kučera Václav, Kvasník Petr, Kypet Pavel Jaroslav, Mikl Patrik, Němec Jan, Novák Martin, Pávek Jan, Petrášek Marek, Pučalík Martin, Rolinek Dominik, Rolinková Adéla, Rolinková Lucie, Stehlík Marek, Steinbauer Filip, Steinbauer Sebastián a Zeman Matyáš.

Rovněž v pořádání krajských šachových turnajů (dokonce i několikadenních včetně zajištění ubytování) jsme dosáhli špičkové úrovně. Máme velmi dobře spolupracující pořadatelský tým (rovněž v abecedním pořadí) – Flieger Jan, Hájková Lucie, Miklová Jana, Rolinek František, Rolínek Vilibald a Wimmer Jan.

     Do pořadatelských aktivit se zapojují, když přijedou s dětmi do Horní Stropnice, pánové Bauer Roman a Kotál Petr. Zvlášť potěšitelné je, že s úklidem pomáhá i naše šachová mládež. Zapomenout nemůžeme na důležitou propagaci našeho oddílu na webových stránkách http://sohranicar.cz/, kterou pravidelně aktualizují Zeman Matyáš a Zeman Petr. Náročnou práci odvádí i Rolinek Dominik, když přepisuje (digitalizuje) šachové partie.

     Poděkovat musím i poskytovatelům nutného zázemí pro velké šachové turnaje (počet hráčů s doprovodem přesahuje i stovku) – prostory jídelny a tělocvična ZŠ a MŠ Horní Stropnice (ředitel PaedDr. Jaroslav Baláš), Sportovní hala Horní Stropnice (pan Lešek Szypula), taneční sál Stropnické hospody (pan Václav Mašek) a ubytování na Obecním úřadu v Horní Stropnici. Svými kulinářskými dovednostmi se pochlubili zaměstnanci restaurace U Martínků (včetně ubytování), restaurace Sportovní hala, hotel Hojná Voda (včetně ubytování) a restaurace Stropnická hospoda. Penzion Bobr poskytl ubytování většině šachistů. Od účastníků jsme slyšeli jenom chválu (pouze v průběhu dvou turnajů došla kofola). Za finanční podporu děkujeme Obecnímu úřadu Horní Stropnice a dalším podporovatelům, kteří jsou vyjmenováni na našich webových stránkách Během šachových turnajů se šachová mládež mohla odreagovat ve školní tělocvičně, na fotbalovém a dětském hřišti.

     Jsme malý, venkovský, ale velmi úspěšný šachový oddíl. Je to výsledek obětavé práce a velkého úsilí mnoha lidí a šachového umění a značné píle našich mladých šachistů, kteří svojí pracovitostí a chováním (za celou sezónu jsme nemuseli řešit jediný kázeňský problém) prokazují, že se nemusíme o naši šachovou budoucnost obávat. Poděkování zaslouží i mnoho dalších našich podporovatelů, fandů a činovníků, kteří pro nás hlasují. Nejčastější jediná námitka proti nám, která se objevuje, je slušně řečeno – jste strašně daleko, někde na hranicích.

     Omlouvám se všem, které jsem nejmenoval, ale z důvodu rozsahu tohoto příspěvku to nejde. Věřte ale, že si velmi ceníme vaší podpory, ocenění i poděkování.

     Každá mince má rub a líc, takže ve výčtu úspěchů nesmíme zapomenout na problémy. Naše rozsáhlá úspěšná činnost způsobila, že náš šachový oddíl je na hraně personálních a finančních možností. Vyhodnotili jsme, že hrát uvedené soutěže nejvyšší úrovně v šachové sezóně 2017/2018 bez dostatečného zajištění je značně riskantní. Chceme ale, aby naši hráči hráli v soutěžích, které si vybojovali. Jednáme proto o přestupu našich nejúspěšnějších hráčů do Šachové akademie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, která může zabezpečit, aby naši přestupující hráči uvedené nejvyšší soutěže bez jakýchkoliv problémů odehráli.

     Druhým problémem je, že naši mladí začínající šachisté zatím nepotvrdili předpokládaný šachový růst. Důkazem jsou výsledky v šachovém turnaji Přebor škol 2017 Jihočeského kraje. Družstvo ZŠ Nové Hrady v kategorii 1. – 5. třída skončilo na devátém místě (celkem hrálo šestnáct družstev). Přitom jsme v roce 2016 s mužstvem téměř ve stejném složení vybojovali postup na Mistrovství České republiky školních družstev. V kategorii 6. – 9. třída spolu s odpovídajícími třídami gymnázií postavila ZŠ a MŠ Horní Stropnici dvě družstva. Horní Stropnice A skončila na devátém místě a družstvo Horní Stropnice B obsadilo nakonec místo dvanácté (celkem hrálo osmnáct družstev).

     Nápravu uvedeného stavu vidím ve zvýšení nízké účasti našich začínajících hráčů na kvalitních šachových turnajích (zejména kvalifikačních turnajích). Pokusíme se spolu s rodiči tento nedostatek v příští sezóně změnit.

     Přejeme naší přestupující mladé nadějné šachové mládeži a jejich vedoucímu panu Františku Rolinkovi, aby se jim v novém prostředí dařilo.

     Náš Šachový oddíl Hraničář Horní Stropnice bude nadále pokračovat v naplňování hlavních záměrů:

  • nabízet školní mládeži velmi přínosnou zájmovou činnost
  • napomáhat rozvoji intelektuálních dispozic mladých šachistek a šachistů
  • formování pozitivních osobnostních vlastností zájemců o šachovou hru
  • a zejména prožívání radosti při šachové hře (společenské deskové královské hře).

                                                                                                                                                Vilibald Rolínek