2020 – 2021

Průběžná zpráva o činnosti Šachového oddílu TJ Hraničář Horní Stropnice ve výcvikovém roce 2020-2021

Hodnocení činnosti našeho šachového oddílu provádíme v souladu s trváním školního roku, takže pravidelně hodnotíme období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

Toto hodnocení je k 31. 1. 2021, takže se jedná o hodnocení průběžné. Důvodem průběžného hodnocení je skutečnost, že ŠSČR v současné době provádí aktualizaci dat o členech a registrace na rok 2021.

Z předchozího hodnocení (rok 2019 – 2020) zůstává v platnosti:

Po dobu, kdy byl v ČR vyhlášen nouzový stav kvůli problémům s koronavirem, jsme zastavili veškeré aktivity, které vyžadují osobní kontakt členů.

K 1. červnu 2020 ukončil trenér Vilibald Rolínek dosavadní způsob činnosti šachového kroužku (trénink ve školách). Rovněž oznámil, že již nebude zajišťovat dozor nad mladými šachisty na jednotlivých šachových turnajích. Důvodem uvedených rozhodnutí jsou nově vzniklé požadavky na zajištění bezpečnosti všech účastníků šachových aktivit (a i věk trenéra).

Mladým šachistům byl nabídnut distanční trénink v rámci Kroužku logických her se zaměřením na šachy (trénink probíhá pomocí Skype). V případě zájmu o závodní šachy si rodiče musí zajistit vlastní dopravu svých dětí na šachové turnaje. Další podrobnosti jsou uvedeny na našich webových stránkách – http://sohranicar.cz/distancni-sachovy-trenink/

K 1. 9. 2021 se do distančního tréninku přihlásil Matyáš Raab (ročník 2014). Půlhodinové tréninky probíhají třikrát v týdnu. V současné době Matyáš zvládá šachový výcvik na úrovni Benjamín (nováček, ELO 1050).

Další dva mladí členové našeho oddílu – Jan Sochor, Anna Pávková – navštěvují tréninky, které vede pan František Rolinek.

Náš šachový oddíl má ještě tři dospělé členy – Jan Flieger, Mgr. Vilibald Rolínek a František Rolinek senior.

Naši mladí hráči se zúčastnili v hodnoceném období pouze jediného šachového turnaje – KP mládeže v praktickém šachu 2020, který se konal ve dnech 25. až 28. září 2020 na Nových hradech. Podrobnější informace o uvedeném turnaji najdete na webových stránkách Šachové akademie VŠTE České Budějovice – http://chess.vstecb.cz/index.php/2020/10/14/kp-mladeze-v-praktickem-sachu-2020/ a na našich stránkách – http://sohranicar.cz/kp-jck-v-praktickem-sachu-2020/.

Stále není jasné, jak bude probíhat šachová činnost v následujícím období, a proto jsme se rozhodli, že činnost našeho šachového oddílu, přestože je značně ochromena, bude i v této velmi složité situaci nadále pokračovat. Z tohoto důvodu jsme se zaregistrovali na rok 2021.

Jan Flieger, předseda oddílu